Ấn Rồng Bằng Đá Mắt Hổ Tự Nhiên Gia Tăng Quyền Lực

100.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm : Ấn Rồng Bằng Đá Mắt Hổ Tự Nhiên Gia Tăng Quyền Lực

Màu sắc : màu vàng

Chất liệu : đá ngọc hoàng long tự nhiên

Tình trạng : còn hàng