Ấn Rồng Phong Thủy Bằng Bạch Ngọc

84.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm: Ấn Rồng Phong Thủy Bằng Bạch Ngọc

– Màu: Trắng
– Chất liệu:  Đá Bạch Ngọc Tự Nhiên
– Ý nghĩa: Giúp người sở hữu gia tăng quyền lực lấn át tiểu nhân.

– Tình trạng: còn hàng.