Ấn rồng phong thủy bằng ngọc hoàng long

50.000.000 VNĐ

Ấn rồng phong thủy bằng đá quý tự nhiên tạc nguyên khối bằng tay, ấn rồng giúp gia tăng quyền hành uy lực mang lại những điều may mắn công việc thuận lợi gia đình bình an. Ấn rồng được tạc từ chất liệu bằng đá quý tự nhiên giá trị ngày càng gia tăng