Bình Xông Trầm Tôn Ngộ Không

50.000.000 VNĐ

Bình Xông Trầm Tôn Ngộ Không

Trầm hương được xem như một vật phẩm quý hội tụ những vượng khí tinh hoa của đất trời, có dương khí mạnh. Do đó, đốt trầm hương trong nhà có tác dụng xua tà khí, hút vượng khí.