Bộ Thất Tinh Đá Núi Lửa Đỏ Tự Nhiên

78.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm: Bộ Thất Tinh Đá Núi Lửa Đỏ
– Màu: Đỏ
– Chất liệu:  Đá Núi Lửa Đỏ Tự Nhiên
– Ý nghĩa: Gia tăng cát khí, xua đuổi những âm khí và tà khí xấu
– Tình trạng: còn hàng.