Cặp Kỳ Lân Bằng Đá Trắng 30 cm

50.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm Tỳ Hưu Đá Trắng 30cm:
– Màu: Trắng
– Chất liệu: Đá Trắng tự nhiên cao cấp
– Tình trạng: còn hàng