Cặp Kỳ Lân Đá Xanh Ấn Độ

65.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm : Cặp Kỳ Lân Bằng Đá Xanh Ấn Độ
Màu : xanh
Chất liệu : đá xanh ấn độ
Tình trạng : còn hàng