Cặp Ngựa Phong Thủy Bằng Đá Ngọc Pakistan

85.000.000 VNĐ

Cặp Ngựa Phong Thủy Bằng Đá Ngọc Pakistan dài 20cm
Chất liệu: đá ngọc Pakistan

Danh mục: ,