Cụ Thiềm Thừ Bằng Đồng

65.000.000 VNĐ

Thông Tin Sản Phẩm : cụ thiềm thừ bằng đồng

Màu : vàng

Chất Liệu : đồng nguyên chất

Tình Trạng : còn hàng