Quả Cầu Đá AQUAMARINE 2,68kg

85.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm : Quả Cầu Phong Thủy Đá aquamarine 2,68kg

– Màu: xanh
– Chất liệu: aquamarine tự nhiên c
 Ý nghĩa: Tránh tà khí, sát khí
– Tình trạng: còn hàng

� Khối lượng: 2,68kg