Quả Cầu Đá Obsidian Vàng 10,8kg

84.000.000 VNĐ

Thông Tin Sản phẩm : quả cầu đá obsidian vàng 10,8kg

Màu : Vàng
Chất Liệu : Đúc Từ Đá Obsidian vàng
Trong Lượng : 10,8kg
Ý Nghĩa : Cầu tài cầu lộc mang may mắn và sự bình an đến cho gia chủ
Tình Trạng : còn hàng