Trụ Đá Hổ Phách VIP Tự Nhiên

200.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm Tụ Đá Hổ Phách
– Màu: Vàng
– Chất liệu: Đá Hổ Phách tự nhiên
– Ý Nghĩa: Tăng cường sức khỏe cho gia đình của bạn, giúp môi trường bạn đang sống tốt hơn..
– Tình trạng: còn hàng