Tượng Phật Quan Âm Bằng Ngọc Phỉ Thúy

200.000.000 VNĐ

Tượng Phật Quan Âm Bằng Ngọc Phỉ Thúy

Thông tin sản phẩm : Tượng Quan Âm Bằng Ngọc Phỉ Thúy

Màu sắc : màu trắng

Chất liệu : ngọc phỉ thúy tự nhiên

Tình trạng : còn hàng