Vòng Đá Mắt Hổ Tự Nhiên

50.000.000 VNĐ

Vòng tay đá mắt hổ
Màu : Nâu đất
Chất liệu: Đá mắt hổ tự nhiên