Vòng tay phong thủy băng ngọc thủy tảo 8 li

60.000.000 VNĐ

Vòng tay phong thủy băng ngọc thủy tảo 8 li

Màu sắc: Xanh lá

Kích thước hạt: 10 mm

Số hạt: 18 (có thể tùy chỉnh vừa với kích thước cổ tay)

Hợp mệnh: Tất cả các mệnh