Vòng Ngọc Bích Cao Cấp Canada Tự Nhiên

70.000.000 VNĐ

Thông tin sản phẩm Vòng Tay Bản Hẹ Ngọc Bích Tự Nhiên

– Màu: Xanh ngọc
– Chất liệu: Ngọc Bích Tự Nhiên
 Ý nghĩa: Gia Tăng vượng khí và đem lại sức khỏe, may mắn cho chủ sở hữu
– Tình trạng: còn hàng