Vòng tay băng ngọc thuỷ tảo bản liền

70.000.000 VNĐ

Vòng tay băng ngọc thuỷ tảo bản liền

Vòng tay băng ngọc thuỷ tảo ( caxedon hay mã não rêu )

Hàng đã lên huyết siêu nhiều đỉnh nha không thể có vip hơn

Độ trong gần như tuyệt đối siêu cảnh

Hợp tất cả mệnh