Vòng tay Băng Ngọc Thủy Tảo phối charm bạc

90.000.000 VNĐ

Vòng tay Băng Ngọc Thủy Tảo phối charm bạc